Home Minister Places Kalash at Pramukh Swami Maharaj Nagar